وبلاگ

اثبات قضیه تالس

مقدمه ای از تالس قضیه تالس از مهمترین مباحث هندسه و ریاضیات میباشد که کاربردی فراوان دارد . از قضیه تالس حتی در فیزیک هم خیلی استفاده میکنیم و در…

مفهوم مشتق و کاربردهای آن

مشتق مفهومی بسیار مهم در ریاضیات است که در علوم مختلف و خود ریاضیات کاربردهای فراوانی دارد و بسیار بسیار پر اهمیت است . مفهوم مشتق را در اصل میتوان…