دهم

این مطالب برای پایه دهم میباشد

اثبات قضیه تالس

مقدمه ای از تالس قضیه تالس از مهمترین مباحث هندسه و ریاضیات میباشد که کاربردی فراوان دارد . از قضیه تالس حتی در فیزیک هم خیلی استفاده میکنیم و در…