آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی

برای دیدن رایگان دوره ها لطفا فلیترشکن یا vpn خود را روشن کنید و روی لینک هرجلسه کلیک کنید به ویدئو مربوطه راهنمایی میشوید

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3

جلسه 4

جلسه 5

جلسه 6

جلسه 7

جلسه 8

جلسه 9

جلسه10

جلسه 11

جلسه 12

جلسه 13

جلسه 14

جلسه 15

جلسه 16

جلسه 17

جلسه 18

جلسه19

جلسه 20

جلسه 21

جلسه 22